We czwartek przed każdym zjazdem znajdziesz tu plan zajęć na dany weekend.