Tu znajdziesz niezbędne materiały ćwiczeniowe do zdania Państwowego Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Podstawa programowa 2017 (nowa od 2017)

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych


Podstawa programowa 2012 (do zakończenia kształcenia)

E.12 ‎Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami