Przewidywane terminy egzaminów semestralnych semestru wiosennego 2019

Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, np. choroba nauczyciela itp. dlatego zalecamy sprawdzanie planu zajęć na bieżąco we czwartki przed każdym zjazdem.

Jeżeli nie przystąpisz do danego egzaminu, powinieneś jak najszybciej złożyć podanie do Dyrektora szkoły o wyznaczenie terminu dodatkowego na jego zaliczenie - dotyczy to wyłącznie przypadków szczególnych. W podaniu należy uzasadnić swoją prośbę.

Wzór podania o wyznaczenie terminu dodatkowego:
- wzór dotyczący słuchaczy Liceum ogólnokształcącego_kliknij
- wzór dotyczący słuchaczy Szkoły Policealnej kształcącej w danym kierunku_kliknij