Przewidywane terminy egzaminów semestralnych semestru wiosennego 2020/2021
(forma stacjonarna, w budynku szkoły ul. Brukowa 2)

UWAGA

Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, np. choroba nauczyciela itp.,  dlatego zalecamy sprawdzanie planu zajęć na bieżąco w czwartki przed każdym zjazdem.

Jeżeli nie przystąpisz do danego egzaminu, powinieneś jak najszybciej złożyć wniosek do Dyrektora szkoły o wyznaczenie terminu dodatkowego na jego zaliczenie - dotyczy to wyłącznie przypadków szczególnych. We wniosku należy uzasadnić swoją prośbę.

Wzór wniosku o wyznaczenie terminu dodatkowego:
- wzór dotyczący słuchaczy Liceum ogólnokształcącego_kliknij
- wzór dotyczący słuchaczy Szkoły Policealnej kształcącej w danym kierunku_kliknij