Tu znajdziesz materiały niezbędne w trakcie nauki do Państwowego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie 

Z.03. Ochrona osób i mienia