Materiały szkoleniowe z zagadnień objętych rozkładem nauczania w IV semestrze.

Pomocnicze materiały szkoleniowe, w tym opracowania własne.

Blok tematyczny zawierający materiały pomocnicze związane z zagrożeniami, ich klasyfikacją i szacowaniem ryzyka wystąpienia.