Pobierz Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016  ze strony GUS  http://stat.gov.pl

Wykonaj właściwe obliczenia i odpowiedz na następujące pytania:

1.       Jaka jest dynamika ludności świata?

2.       Zbadaj dynamikę Produktu Krajowego Brutto per capita:

a.       Na świecie

b.      Na poszczególnych kontynentach i przeprowadź analizę wykonanych obliczeń.

3.       Które miejsce na świecie zajmuje Polski pod względem:

a.       Powierzchni

b.      Liczby mieszkańców

c.       Zbiorów żyta

d.      Produkcji węgla kamiennego?

4.       Ile kobiet na 100 mężczyzn przypada:

a.       W Europie

b.      W Polsce?

5.       Przedstaw stopę bezrobocia w Polsce na tle krajów UE.