Prowadzący mgr inż. Andrzej Markowski

Tu znajdziesz niezbędne materiały ćwiczeniowe do zdania Państwowego Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego